Ispis
Hitova: 636
Znak InstitutaPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu kemikalije i laboratorijskog pribora za rad na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. 
 

1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Kemikalije i laboratorijski pribor

Svi dokumenti navedeni u pozivima koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 16.12.2021. u 16,00 sati.

Zbog upita pojedinih ponuditelja izmjenu dijela dokumentacij aza nadmetanje možete preuzeti OVDJE

Novi rok za dostavu ponuda je 20.12.2021. u 15.00 sati

Hvala na sudjelovanju.