Znak InstitutaPostupak jednostavne nabave sufinanciran je temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja donesenom temeljem Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja, upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2021. godini (KLASA: 640-04/21-01/00002, URBROJ: 533-03-21-0001) od 2. rujna 2021. godine.
 

1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Nadogradnja pokusne opreme za minivinifikaciju sa sustavom za injektiranje inertnog plina i čepljenje boca

Svi dokumenti navedeni u pozivima koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti podignuti skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Novi rok za dostavu ponuda je 23.12.2021. u 14.00 sati

Hvala na sudjelovanju.