Ispis

strategy

Strateški plan razvoja znanstveno - istraživačke djelatnosti Instituta od 2013 - 2018 godine

The strategic plan of the Institute of agriculture and tourism for the period of 2013 - 2018

Strateški program znanstvenih istraživanja
u Institutu za poljoprivredu i turizam u
području društvenih znanosti za razdoblje
2017. – 2022. godine