Videokonferencija (Online sastanak) partnera na projektu WINTER MED

Dana 17. travnja 2020. godine održana je videokonferencija partnera na projektu „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“, koji je financiran u okviru programa Interreg MED.
 

S ciljem da se aktivnosti u okviru projekta WINTER MED nastave i u uvjetima nastalim uslijed pandemije COVID-19, vodeći partner projekta ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija) organizirao je videokonferenciju na kojoj je sudjelovalo još 10 partnera na projektu: EGTC EFXINI POLI - EFXINI POLI (Grčka), Development Agency of South Aegean Region – Energeiaki S.A. - READ S.A. (Grčka), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska), Larnaca-Famagusta District Development Agency ANETEL (Cipar), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), Corsican Tourist Agency - ATC (Fransucka), Confesercenti Toscana (Italija), Services and Navigation Mallorca - Mallorca Chamber of Commerce (Španjolska), Agency for Tourism of the Balearic Islands - AETIB (Španjolska) i Dubrovnik Neretva Regional Development Agency - DUNEA (Hrvatska).

Glavni cilj sastanka bio je upoznati sve partnere s tekućim aktivnostima koje se provode u okviru faze testiranja, a koje su predviđene do kraja travnja. Partneri su razgovarali i o daljnjem postupanju i o načinu provođenja aktivnosti u okviru projekta za vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Na videokonferenciji sudjelovale su predstavnice Instituta dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, Tina Šugar i Katarina Lovrečić. Sudionici videokonferencije imali su priliku razmijeniti iskustva i razgovarati o trenutnom stanju u zemlji ili regiji svakog partnera . Partneri su diskutirali o utjecaju pandemije na turistički sektor, kao i prijedlozima mogućih mjera za oporavak ovoga sektora koji je među najviše pogođenima pandemijom. Dr. sc. Kristina Brščić upoznala je partnere sa stanjem u Istarskoj županiji. Sljedeća videokonferencija projektnih partnera održat će se 19. svibnja 2020. godine.