Digiagri logo finalProjekt DIGIAGRI - Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training iz programa ERASMUS+ provodi se od 01.02.2022. na Institutu za poljoprivredu i turizam. Uz Institut projektni partneri su iz Španjolske i Slovenije, a vodeći partner je „Biotehnički centar Naklo“ iz Slovenije. Prije završetka projekta 31.07.2024. projektnim aktivnostima predviđeno je organiziranje multiplikativnog događanja na kojem će biti predstavljen glavni cilj projekta.

cropped naturally hrzz 1Na znanstvenom skupu 2nd European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food - 2-EuSPMF, održanom od 3. do 6. lipnja 2024. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), dr. sc. Danijela Poljuha održala je pozvano predavanje naslovljeno UNVEILING NATURE'S ALLIES: INVASIVE PLANTS AS SOURCES OF PHYTOPHARMACEUTICALS. U predavanju su predstavljeni rezultati analiza biološke aktivnosti ekstrakata stranih invazivnih biljnih vrsta – čičoke, pajasena, kanadske zlatošipke i bagrema te potencijal njihovog iskorištavanja kao fitofarmaceutika.

logo 2022 prozirPo javnom Natječaju URBROJ: 0147-24-537, koji je objavljen dana 13. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto Stručni suradnik/suradnica“ za rad na projektu „Integrated WASTE REDUCtion stratEgies and solutions in protected and Natura 2000 areas (WASTEREDUCE)“, na određeno vrijeme, primljena je KLAUDIA DRAGIČEVIĆ, mag. ing. agr.

logo 2022 prozirPo javnom Natječaju URBROJ: 0147-24-545, koji je objavljen dana 15. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto Stručni suradnik/suradnica“ za rad na projektu „EkoPis“ na određeno vrijeme, primljena je Nataly Milovan, univ. bacc. mariscient.

Digiagri logo finalDana 21. i 22.05.2024. na institutu održan je sastanak projektnih partnera na projektu iz programa ERASMUS + naziva: Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training – DIGIAGRI. Tema sastanka bila je fokusirana na rekapitulaciju projektnih rezultata i na održavanje prezentacijskog događanja na kojem će biti predstavljena platforma za korištenje didaktičko-digitalnog alata za izobrazbu praktičnih sadržaja kurikuluma u nastavi na daljinu.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam donio je novi cjenik izrade Elaborata za utvrđivanje boniteta tla. Navedena usluga usklađena je s tržišno procijenjenom vrijednošću posla i s Pravilnikom o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN 151/2013 i NN 23/2019. Sukladno navedenom ovaj dio poslovne ponude dodatno pojačava suradnju s fizičkim osobama vlasnicima katastarskih čestica, s gospodarstvom te s jedinicama lokalne uprave.

CJENIK USLUGA za utvrđivanje boniteta tla - 2024

Za sve dodatne informacije ili stručne savjete možete se obratiti dr.sc. Igoru Palčiću, a za slanje ponude možete nas kontaktirati na telefon 052 408 333 ili nam možete poslati upit putem e-mail-a na adresu: ninoslav@iptpo.hr

cropped naturally hrzz 1U ponedjeljak, 20. svibnja, povodom obilježavanja 26. godišnjice rada Veleučilišta u Rijeci, održan je Mini simpozij ODRŽIVA POLJOPRIVREDA, ZELENE TEHNOLOGIJE I RURALNI TURIZAM 2024. Mini simpozij je organiziran u partnerstvu s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a iz Stare Sušice i Primorsko-goranske Kašetice s ciljem promicanja održivog razvoja u ruralnim područjima.

logo 2022 prozirPo javnom natječaju, koji je objavljen dana 06. ožujka 2024. godine, NN 27/2024, za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu primljena je dr. sc. Sara Rossi.

U Marseilleu je 24. traLogo Dialogue4Tourismvnja održana sjednica projekta Dialogue4Tourism - Institucionalni dijalog o održivom turizmu i upravljanju u Euro-MED području programa Interreg Euro-MED. Događanje je bilo moguće pratiti i online.

logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam organizira

1. Osnovnu izobrazbu za Modul za profesionalne korisnike 28.05.2024. s početkom u 10.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2024-009-VLUZ7H1J

2. Dopunsku izobrazbu 27.05.2024. s početkom u 15.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći po šifrom 2024-009-PPFC7UMC

3. Osnovnu izobrazbu za Modul za savjetnike 03.06.2024. s početkom u 10.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2024-009-PATFTKAW

4. Osnovnu izobrazbu za Modul za profesionalne korisnike / Komunalna poduzeća / Osobe koje održavaju parkove i javne površine / 05.06.2024. s početkom u 10.00 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2024-009-CUZA8YDK

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: zivka@iptpo.hr

logo 2022 prozir21. i 22. travnja održan je sastanak projektnih partnera na GreenTEA projektu. Sastanak je održan u organizaciji Satakunta University of Applied Sciences. Na sastanku je sudjelovalo sveukupno 15 osoba iz šest partnerskih institucija. Tijekom sastanka organiziran je razgled čeličane Noormarkku Iron Works (https://ahlstrominruukki.fi/en/home-english/) koja predstavlja interesantnu kulturnu i turističku atrakciju područja. Također se raspravljalo o izradi edukativnih sadržaja i njihovoj pripremi za prezentiranje putem on-line platforme kao i o organizaciji ljetne škole u Poreču tijekom svibnja 2025.

logo 2022 prozirPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu teretne auto prikolice.

1. Dokumentacija za nadmetanje

Svi dokumenti navedeni u pozivu koji su traženi kao sastavni dio ponude, moraju biti poslani skenirani, potpisani sukladno zahtjevu iz poziva na dostavu ponuda.

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Rok za dostavu ponuda je 29.04.2024. do 14,00 sati

Potkategorije