Porec 6

Institut za poljoprivredu i turizam provodi projekt pod nazivom „Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi – dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam“ (KK.01.1.1.09.0030) financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj te ovim putem dodatno informira zainteresiranu javnost o dinamici provedbe projektnih aktivnosti.

 

S provedbom projekta Institut za poljoprivredu i turizam započeo je tijekom lipnja 2021. godine. U prvoj fazi projektiranja izrađen je idejni projekt dogradnje i glavni projekt adaptacije postojeće zgrade Instituta za poljoprivredu i turizam.

Slika iz zraka dronom

Slika 1: Prostorni obuhvat postojeće zgrade (Izvor: Institut za poljoprivredu i turizam)

 Idejnim projektom planiran je razvoj nove znanstveno istraživačke infrastrukture te preseljenje u nove prostore sljedećih 6 laboratorija:

- Laboratorij za fenotipizaciju i fiziologiju bilja,

- Laboratorij za genetičku i genomsku bioraznolikost,

- Laboratorij za kemiju hrane,

- Laboratorij za tlo, biljke i vodu,

- Laboratorij za senzornu analizu, te

- Laboratorij za zaštitu bilja.

Osim navedenog idejnim projektom planirana je izgradnja pomoćne gospodarske zgrada (tehnološki poligon namijenjen znanstvenoj djelatnosti) u kojoj će biti smješteni:

  • Pogoni za preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
  • Pokušališta,
  • Kompostana s biorekatorima,
  • Skladišta za kemikalije i sredstva za zaštitu bilja,
  • Prostorije za zbrinjavanje opasnih kemikalija i otpada, te
  • Garaže za poljoprivrednu mehanizaciju.

Porec 14

Slika 2: Veza između objekata (Izvor: Institut za poljoprivredu i turizam)

 

kolaz

 Slika 3: 3D prikaz vanjskog izgleda nove zgrade Instituta u kojemu će bit smješteni laboratoriji (Izvor: Institut za poljoprivredu i turizam)

 

kolaz 2

Slika 4: 3D prikaz nove gospodarske zgrade u kojem će bit smješteni pokušalište i tehnološki poligon (Izvor: Institut za poljoprivredu i turizam)

U ovoj fazi projektiranja, a prije detaljnije razrade izvedbenog projekta, dostupni su preliminarni prikazi vanjskog izgleda projektiranih građevina. 3D prikazi spomenutih građevina prikazani su kroz članak (Slika 1 – 4). Završena projektna dokumentacija bit će prezentirana početkom 2023. godine pred sam završetak projekta. Na predstavljanje projekta pozvat će se cjelokupna zainteresirana javnost. Cijeli koncept razradit će se u obliku izložbe u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam za vrijeme otvorenih dana.   

Raspolaganje novom energetski učinkovitom infrastrukturom projektiranom uz poštivanje principa univerzalnog dizajna s odgovarajućom prilagodbom za pristup svim osobama, pa i javnosti omogućilo bi modernizaciju laboratorija. Samim time proširila bi se ponuda usluga koje bi potencijalno bile dostupne i javnosti odnosno interesnim skupinama kao što su od poljoprivrednici, zadruge proizvođača, znanstvena javnost, poduzeća i sva ostala zainteresirana javnost.

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da nastavi pratiti daljnje aktivnosti na razvoju ovog jedinstvenog projekta na sljedećim web lokacijama: