logo 2022 prozirDana 25.10.2022. u Rijeci Institut za poljoprivredu i turizam i Sveučilište u Rijeci svečano su potpisali Sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima. Sporazum su potpisali ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam dr. sc. Dean Ban i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Potpisanim Sporazumom definirana su načela dugoročne suradnje između Sveučilišta i Instituta na zajedničkim projektima istraživanja, razvoja i obrazovanja iz područja djelatnosti Instituta za poljoprivredu i turizam i Sveučilišta u Rijeci. Potpisani Sporazum je okvirnog karaktera, a suradnja unutar svakog područja od zajedničkog interesa provodit će se u okviru pojedinačno ugovorenih projekata.

Potpisom ovog sporazuma Institut i Sveučilište iskazali su interes za suradnjom na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno kroz:
1. zajedničko prijavljivanje znanstveno-istraživačkih projekata na međunarodne i domaće izvore financiranja,
2. zajednički nastup prema gospodarstvu i javnoj upravi vezano za istraživanja,
3. stručni rad te obrazovanje,
4. planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkog rada,
5. korištenje opreme Instituta i Sveučilišta u svrhu realizacije istraživačkog i nastavnog rada,
6. donošenje prijedloga za osuvremenjivanje nastavnih programa i istraživačkih laboratorija,
7. organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova te gostujućih i pozvanih predavanja od zajedničkog interesa,
8. izbor tema seminarskih, završnih i diplomskih radova u svrhu stručne orijentacije studenata te dogovorno definiranje tema završnih i diplomskih radova,
9. organiziranje i provođenje stručne prakse studenata te stručnih posjeta objektima Instituta i Sveučilišta,
10. zajedničko organiziranje, održavanje i provođenje cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koji su od zajedničkog interesa za Institut i Sveučilište;
11. provođenje svih oblika znanstvenog i stručnog usavršavanja koje je od interesa za Institut i Sveučilište.

Za koordinaciju i razvoj dugoročne suradnje u ime Sveučilišta zadužen je prorektor za strateške projekte prof. dr. sc. Saša Zelenika, a u ime Instituta pomoćnik ravnatelja za znanost dr. sc. Igor Lukić.

 

DSC 2554DSC 2547