1

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, voditeljica projekta dr.sc. Sanja Radeka i doktorandice Ena Bestulić i Fumica Orbanić sudjelovale su na ‘’10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists’’ koji se održao u Zagrebu od 30. 11. – 2. 12. 2022. u organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM