intro

U sklopu diseminacije rezultata HRZZ projekta VINUM SANUM, doktorandice Sara Rossi i Ena Bestulić sudjelovale su sa poster prezentacijama na 43. Svjetskom Kongresu Vinove loze i Vina - OIV (43rd World Congress of Vine and Wine) koji se održao u Baja Kaliforniji (Mexico) od 31. listopada do 04. studenog 2022. godine.

Detaljnije na web stranici HRZZ projekta VINUM SANUM