Logo

Početkom ove godine Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču započeo je s implementacijom novog projekta sufinanciranog iz programa Interreg Euro-Med. Radi se o projektu pod nazivom „Institutional Dialogue on Sustainable Tourism and Governance in the Euro-Med Area – Dialogue4Tourism“.

 Projekt je odobren u prosincu 2022. godine, službeno je započeo 1. siječnja 2023. godine i trajat će ukupno 81 mjesec (6 godina i 9 mjeseci). Ukupni budžet projekta iznosi 4.000.000 eura, a sufinanciranje iz Interreg Euro-Med fonda iznosi 80 %. Ukupni budžet Instituta iznosi 350.000 eura (od čega je 80 % sufinancirano iz programa Interreg Euro-Med). Vodeći partner je El Legado Andalusi Andalusian Public Foundation - ELA FPA (Španjolska), a ostali partneri u projektu su: National Tourism Organisation of Montenegro - NTOMNE (Crna Gora), Occitanie Region - REGOCC (Francuska), European Public Law Organisation – EPLO (Grčka), Provence Alpes Côte d'Azur Region – REGSUD (Francuska), Region of Lazio – REGLAZ (Italija), Institute of Agriculture and Tourism – IPTPO (Hrvatska), Ministry of Transport, Communications and Works - MTCW (Cipar), Municipality of Varna – MV (Bugarska), Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry - ASCAME (Španjolska) i Greening the Islands - GTI (Italija). Projekt okuplja ukupno i 25 pridruženih partnera. Pridruženi partneri u projektu iz Hrvatske su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica.
Projekt je odobren u okviru prioriteta: MED Upravljanje; specifičnog cilja 3.1: Ostale akcije kao podrška za bolju suradnju u upravljanju (Other actions to support a better cooperation governance); u okviru misije: Unapređenje održivog turizma (Enhancing sustainable tourism). Projekt spada u kategoriju: IDP - Institutional Dialogue Project. Naime, u okviru programa Interreg Euro-Med do sada je odobreno ukupno osam projekta i to četiri TCP - Thematic Community Project-a i četiri IDP - Institutional Dialogue Project-a. U ovom programskom razdoblju zadatak ovih projekta će biti praćenje aktivnosti tzv. tematskih projekata koji će biti odobreni u okviru programa Interreg Euro MED te transfer znanja i dobrih praksi u ostala područja Mediterana i šire. Dosad su prihvaćeni sljedeći projekti, TCP projekti: Community4Innovation, Community4Nature, Community4LivingAreas, Community4Tourism, te IDP projekti: Dialogue4Innovation, Dialogue4Nature, Dialogue4LivingAreas i Dialogue4Tourism. Projekti TCP i IDP radit će zajedno u okviru iste misije. Dakle, Dialogue4Tourism radit će zajedno s projektom Community4Tourism u okviru misije održivog turizma.
Opći cilj projekta Dialogue4Tourism je povećati razinu koordinacije i institucionalnog kapaciteta javnih tijela te ostalih tijela na različitim razinama upravljanja, programa, strategija i inicijativa u Euro-MED području s ciljem transformiranja turizma u zeleniji, pametniji i otporniji turizam, vodeći pri tome računa o uključivanju četverostrukog pristupa misije, a to su: kružnost turističkih usluga, ekološka neutralnost, održive usluge ekosustava te očuvanje kulturnih i prirodnih resursa.
Dana 18. siječnja 2023. u Marseilleu (Francuska) održan je i prvi sastanak predstavnika projektnih partnera svih projekta na kojem je sudjelovala predstavnica Instituta dr. sc. Kristina Brščić i predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske je i projektni partner na projektu Dialogue4Innovation. Više informacija o događanju dostupno je na poveznici: https://interreg-euro-med.eu/en/events/lead-partner-seminar-for-governance-projects/. Idući sastanak tzv. Kick-off meeting održat će se početkom ožujka u Ateni (Grčka).
Više informacija o projektu moguće je dobiti od lokalne koordinatorice projekta u Institutu dr. sc. Kristine Brščić putem e-maila: dialogue4tourism@iptpo.hr.