cropped naturally hrzz 1U Institutu je u ponedjeljak, 6.2.2023. održana radionica „Statistička analiza podataka (IBM SPSS Statistic)“ za članove projektnog tima i suradnike. Voditeljica radionice, doc. dr. sc. Slavica Dudaš, profesor stručnog studija na Veleučilištu u Rijeci, na praktičnim je primjerima rezultata analiza dobivenih u sklopu projekta objašnila metode analize podataka i interpretacije rezultata u kontekstu ciljeva projekta. Polaznici su imali priliku proći kroz cijeli postupak analize te diskutirati dobivene rezultate.

Projekt „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“ financiran je od Hrvatske zaklade za znanost, a cilj mu je istražiti fitofarmaceutski potencijal prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne biljne vrste u Istri (žljezdastog pajasena, običnog bagrema, čičoke i kanadske zlatošipke) kao osnovu za nove moguće usluge ekosustava.

FOTO RADIONICA