Logo Dialogue4TourismU Ateni, 1. i 2. ožujka 2023. godine održan je Kick-off sastanak projektnih partnera projekta Interreg Euro-MED Dialogue4Tourism i događanje pod nazivom „Dialogue4Tourism - a common vision of tourism governance in the Mediterranean basin“ u okviru kojeg su održana tri panela/okrugla stola pod nazivom „The future of sustainable tourism in the Mediterranean basin“, „Transformation of Tourism governance. Innovative and circular tourism“ i „Transformation of Tourism governance. Towards a resilient and climate neutral tourism“.

Organizatori sastanka bili su projektni partneri European Public Law Organisation – EPLO (Grčka), El legado andalusi Andalusian Public Foundation - ELA FPA (Španjolska) vodeći partner u projektu i pridruženi partner Regional Ministry of Tourism, Culture & Sport of the Government of Andalusia (Španjolska) uz suradnju s ostalim partnerima u projektu: National Tourism Organisation of Montenegro - NTOMNE (Crna Gora), Provence Alpes Côte d'Azur Region – REGSUD (Francuska), Region of Lazio – REGLAZ (Italija), Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO (Hrvatska), Ministry of Transport, Communications and Works - MTCW (Cipar) i Municipality of Varna – MV (Bugarska). Na sastanku su također sudjelovali i predstavnici pridruženih partnera iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, Hrvatske turističke zajednice te predstavnik Interreg Euro-MED Joint Secretariata.

U okviru prvog dana sudionici su predstavili institucije iz kojih dolaze te su razgovarali o ciljevima, zadacima, ulogama projektnih partnera i očekivanim rezultatima. Iz Hrvatske, na događanju su sudjelovali dr. sc. Kristina Brščić, lokalna koordinatorica projekta i Katarina Lovrečić kao predstavnice Instituta za poljoprivredu i turizam, te predstavnici pridruženih partnera Lovre Karamarko, voditelj Službe za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i Saša Popovac, voditelj Odjela za istraživanje tržišta i analitiku iz Hrvatske turističke zajednice.

Drugi dan održana su tri panela/okrugla stola, u hibridnom obliku, koja su bila otvorena za javnost, a na kojima su sudjelovali predstavnici različitih dionika s Mediterana. Zajednički naziv događanja bio je „Dialogue4Tourism - A common vision of tourism governance in the Mediterranean basin“. U okviru okruglog stola „Transformation of Tourism governance. Innovative and circular tourism“ sudjelovao je Lovre Karamarko (MRRFEU), a Saša Popovac (HTZ) sudjelovao je u okruglom stolu pod nazivom „Transformation of Tourism governance. Towards a resilient and climate neutral tourism“.

Svrha događanja bila je potaknuti dijalog među različitima dionicima na Mediteranu vezano uz teme poticanja inicijativa za inovativni i kružni turizam te razmjena iskustava radi poticanja razvoja aktivnosti i stvaranja pretpostavki za razvoj otpornog i klimatski neutralnog turizma. Više informacija o događanju dostupno je na poveznici: https://www.circlethemed.com/e/dialogue4tourism-a-common-vision-of-tourism-governance-in-the-mediterranean-basin/description.

Sljedeći sastanak projektnih partnera projekta Dialogue4Tourism bit će održan u Crnoj Gori, u rujnu 2023. godine. Više informacija o projektu moguće je dobiti putem e-maila: dialogue4tourism@iptpo.hr.

Foto1Foto3Foto2