logo 2022 prozirNajvaljujemo održavanje zanimljive stručne završne radionice na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. koje će biti održana 03.05.2023.

 

WBA radionica poziv 03.05.2023