agrobioclim cropProvedbom projekta Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena KK.05.1.1.02.0005 objavljena su 2 znanstvena rada indeksirana u časopisu u WoS bazi iz aktivnosti 5 – Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene.

Aktivnost 5 - Društveno ekonomski aspekti prilagodbe i jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promjene uključivala je provedbu terenskog prikupljanja podataka na uzorku nositelja poljoprivrednih gospodarstava i dionika službi u poljoprivredi s ciljem istraživanja njihove percepcije o klimatskim promjenama i mjerama koje smatraju važnim za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Istraživanje je uključivalo primjenu kvantitativnih i kvalitativnih metoda za prikupljanje podataka, a istraživanje je provedeno na području Jadranske regije koja je izraženije izložena posljedicama klimatskih promjena.

Prvi rad je objavljen pod naslovom: Horticultural Farmers’ Perceived Risk of Climate Change in Adriatic Croatia, koji je nastao u koautorstvu: Milan Oplanić, Ana Čehić Marić, Smiljana Goreta Ban, Tajana Čop,* i Mario Njavro. U radu su istražene razlike unutar uzorka nositelja poljoprivrednih gospodarstava (N=275) prema percipiranom riziku o klimatskim promjenama. Dobiveni rezultati potvrđuju da postoje dva značajno različita klastera nositelja poljoprivrednih gospodarstava, i to prvi veći klaster je nazvan Skeptici prema klimatskim promjenama koji uključuje 159 ispitanika, a drugi klaster je nazvan Svjesni klimatskih promjena i uključuje 116 ispitanika. Skeptici prema klimatskim promjenama imaju nisku razinu zabrinutosti prema klimatskim posljedicama, te pojedine mjere smanjenja posljedica klimatskih promjena ne smatraju važnima, to su većinom stariji ispitanici, nemaju obrazovanje u području poljoprivrede, te poljoprivreda im je dopunski izvor prihoda. Svjesni klimatskih promjena su nešto mladi ispitanici, kojima je poljoprivreda glavni izvor prihoda.

OBJAVLJEN RAD

Drugi rad je objavljen pod naslovom: Adaptation to Climate Change in Adriatic Croatia—The View of Policymakers, koji je nastao u koautorstvu: Ana Čehić Marić, Tajana Čop*, Milan Oplanić, Smiljana Goreta Ban i Mario Njavro. Glavni cilj ovog rada bio je procijeniti mišljenje kreatora politika na regionalnoj i nacionalnoj razini u Jadranskoj Hrvatskoj o strategijama prilagodbe klimatskim promjenama. Provedeni su polustrukturirani dubinski intervjui s predstavnicima sektorskih agencija, nacionalne vlade i regionalne vlade kako bi se odgovorilo na pitanja iz studije. Glavni zaključci pokazuju da donositelji politika smatraju navodnjavanje, ekološku poljoprivredu, rotaciju usjeva i optimizaciju agrotehničkih praksi te poljoprivredno osiguranje najvažnijim strategijama. Trenutačno i u budućnosti najvažnije mjere kreatora politika za ublažavanje posljedica klimatskih promjena su pružanje obrazovanja, poljoprivredno savjetovanje i razmjena informacija.

OBJAVLJEN RAD