naturallyPovodom Dana fascinacije biljkama, u četvrtak 18.5.2023. voditeljica HRZZ projekta dr.sc. Danijela Poljuha i doktorandica Mirela Uzelac, mag. oecol. posjetile su Odjel za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever u Koprivnici. Prezentirale su rezultate projekta NATURALLY (IP-2020-02-6899) i doktorata koji se provodi u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-3094), a dogovorena je i nova suradnja projekata TEMPHYS (IP-2020-02-7585) voditeljice izv. prof. dr.sc. Ivane Šola, GinkoBiFlav (UIP-2019-04-1018) voditeljice doc. dr.sc. Dunje Šamec i našeg projekta NATURALLY koje financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Nakon uvodne riječi domaćina, doc. dr. sc. Dunje Šamec koja je predstavila budući Sporazum o suradnji na jačanju istraživačke mreže projekata, izv. prof. dr. sc. Ivana Šola s  Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala je predavanje pod naslovom „Kako globalno zatopljenje utječe na prehrambenu vrijednost biljaka?“ u kojem je predstavila rezultate istraživanja projekta TEMPHYS koji se bavi indirektnim utjecajem globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi. Nakon toga je dr. sc. Danijela Poljuha  u predavanju naslovljenom „Mali i veliki projekti fascinirani biljkama“ predstavila projekt NATURALLY i nekoliko manjih projekata koji se provode u Institutu, a doktorandica Mirela Uzelac, mag. oecol., prezentirala je temu i rezultate svoje doktorske disertacije pod naslovom „Fitofarmaceutski potencijal ekstrakata listova i cvjetova stranih invazivnih biljnih vrsta“.

Veselimo se budućoj suradnji!

Skupna slika