plan-nabave

PLANOVI NABAVE

Plan nabave za 2013. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Prve zmjene plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2016. godinu

Druge Izmjene plana nabave za 2016. godinu

Registar ugovora 2013.

Ragistar ugovora 2014.

Registar ugovora 2015.

Registar ugovora 2016.

Plan nabave za 2017. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2019. godinu

Druge izmjene plana nabave za 2019. godinu

Treće izmjene plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2020. godinu

Druge izmjene plana nabave za 2020. godinu

Treće izmjene plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2021. godinu

Druge izmjene plana nabave za 2021. godinu

Treće izmjena plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2022. godinu

Druge izmjene plana nabave 2022. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2023.

Druge izmjene plana nabave za 2023.

Plan nabave za 2024. godinu

Prve izmjene plana nabave za 2024.

Članak 441. stavak 2. ZJN 120/16 - Godišnja izvješća

EOJN - Registar ugovora 2018

EOJN - Registar ugovora 2019

EOJN - Registar ugovora 2020

EOJN - Registar ugovora 2021

EOJN - Registar ugovora 2022

EOJN - Registar ugovora 2023

Statističko izvješće JN2018

Statističko izvješća JN2019

Statističko izvješće JN2020

Statističko izvješća JN2021

Statističko izvješće JN2022

Statističko izvješće JN2023

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČLANKU 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Institut za poljoprivredu i turizam kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. Brijuni rivijera d.o.o., Marka Marulića 1, 52100, Pula (predsjednik uprave g. Ivica Butorac mag.iur. - član upravnog vijeća Instituta)

Portal javne nabave RH

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Novi zakon o javnoj nabavi NN 120/2016