naturallyU Varni u Bugarskoj je 30. 05. - 02. 06. 2023. održan međunarodni skup 5th International Conference on natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2023) na kojem je dr. sc. Danijela Poljuha prezentirala rezultate istraživanja fitokemijskog profila četiri invazivne biljne vrste u Istri, provedenog u sklopu projekta NATURALLY, koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Poster prezentacijom predstavljeni su rezultati analize fenolnog sastava i antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata listova ovih vrsta koji su dio istraživanja čiji je cilj utvrditi potencijal invazivnih biljnih vrsta kao izvora fitofarmaceutika.

BUG1

BUG22

BUG32