naturallyU Institutu je 6.-7. 7. 2023. održan sastanak suradnika na projektu NATURALLY u hibridnom obliku. Suradnici sa Sveučilišta u Zagrebu, Ljubljani i Pretoriji (Južnoafrička republika) te s Istarskog Veleučilišta i Veleučilišta u Rijeci tijekom dva dana sastanka prezentirali su do sada dobivene rezultate na projektu te dogovorili daljnje korake u provedbi projekta i potencijalne smjernice novih suradnji.

Projekt „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“ financiran je od Hrvatske zaklade za znanost, a cilj mu je istražiti fitofarmaceutski potencijal prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne biljne vrste u Istri (žljezdastog pajasena, običnog bagrema, čičoke i kanadske zlatošipke) kao osnovu za nove moguće usluge ekosustava.

Sudionici sastanka imali su prilike čuti i javna predavanja na temu fitokemije invazivnih vrsta te indirektnog utjecaja globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi. Za goste je bio organiziran obilazak laboratorija Instituta i degustacija maslinovog ulja.

Naturally sastanak 2023 1

Naturally sastanak 2023 2