naturallyU međunarodnom znanstvenom časopisu Plants (IF 4.5) posvećenom istraživanju biljaka, naše su znanstvenice objavile rad naslovljen „Invasive Alien Species as a Potential Source of Phytopharmaceuticals: Phenolic Composition and Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Robinia pseudoacacia L. Leaf and Flower Extracts“. Rad sadržava dio dosadašnjih istraživanja provedenih u sklopu projekta NATURALLY (HRZZ-IP-2020-02-6899) koji proučava fitofarmaceutski potencijal ekstrakata četiriju stranih invazivnih biljnih vrsta: običnog bagrema, čičoke, kanadske zlatošipke i žljezdastog pajasena. U ovom radu međunarodni tim istraživača po prvi put prikazuje profil fenolnih spojeva populacija običnog bagrema, invazivne vrste s područja istarskog poluotoka.

U radu su također prikazani i prvi podaci o antimikrobnom i citotoksičnom djelovanju ekstrakata lista i cvijeta bagrema s ovog područja ispitanom na in vitro staničnim kulturama. Ovo je jedan od prvih koraka prema konačnom cilju – prijedlogu modela iskorištavanja invazivnih vrsta u korisne svrhe, a time i doprinos održivom upravljanju invazivnim vrstama, što je jedan od globalnih prioriteta uzrokovanih klimatskim promjenama.

Autori rada: Uzelac, M., Sladonja, B., Šola, I., Dudaš, S., Bilić, J., Famuyide, I.M., McGaw, L.J., Eloff, J.N., Mikulic-Petkovsek, M., Poljuha, D. Invasive Alien Species as a Potential Source of Phytopharmaceuticals: Phenolic Composition and Antimicrobial and Cytotoxic Activity of Robinia pseudoacacia L. Leaf and Flower Extracts. Plants 2023, 12, 2715.

Graphical Abstract final