Logo Dialogue4TourismDana 28. 9. 2023.  predstavljen je projekt Dialogue4Tourism i misija Održivi turizam na konferenciji INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE XIX, IMR 2023, koja je organizirana u Osijeku na Ekonomskom fakultetu. Projekt je predstavila lokalna koordinatorica projekta dr. sc. Kristina Brščić.

Konferencija se održala 19. godinu zaredom kao rezultat suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School, kao organizatora u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.  Program događanja dostupan je na poveznici