cropped naturally hrzz 1Rezultati projekta NATURALLY prezentirani su ove jeseni na tri međunarodna skupa. Na 8th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology (GPMB 2023) održanom u Valenciji (Španjolska) 11.-13. rujna 2023. dr. sc. Danijela Poljuha održala je predavanje naslovljeno „Dr Jekyll and Mr Hyde: Two-Faced Invasive Plants“ u kojemu je predstavila rezultate fitokemijske analize prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne vrste u Istri ističući do sada neistražen potencijal iskorištavanja invazivnih vrsta kao izvor fitofarmaceutika.

Dr. sc. Barbara Sladonja prezentirala je procjenu (pozitivnog i negativnog) ekološkog učinka ovih invazivnih vrsta poster-izlaganjem naslovljenim „Impact Assessment of Four Invasive Alien Plant Species in Croatia” u Pisi (Italija), na  118° Congresso della Società Botanica Italiana onlus (IX International Plant Science Conference) 13.-16. rujna 2023.

Mirela Uzelac Božac, mag.oecol. sudjelovala je na skupu 4th International Conference on Community Ecology održanom u Trstu 20. rujna 2023. gdje je prezentirala dio svojega istraživanja u sklopu doktorskog rada. U prezentaciji naslovljenoj “Invasive Alien Plants as Ecosystem Service Provider” prikazala je rezultate provedenih istraživanja antioksidacijske aktivnosti ekstrakata četiri strane invazivne vrste u Istri kao i pojedinačnih fenola dobivenih LC-MS analizom te je predstavile sljedeće korake u istraživanju.

Prezentiranje rezultata naših istraživanja međunarodnoj znanstvenoj javnosti važan je dio našeg posla koji nam omogućava povezivanje s kolegama iz srodnih područja, nove suradnje I otvaranje novih pitanja kao I nadogradnju postojećih istraživanja.

Izlaganje Barbara

Izlaganje Mirela

Izlaganje Danijela