foodsU sklopu diseminacije rezultata na HRZZ projektu VINUM SANUM, doktorandica Fumica Orbanić je u suradnji s kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, Agronomskog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je rad naslova ''Applying Different Vinification Techniques in Teran Red Wine Production: Impact on Bioactive Compounds and Sensory Attributes'', u uglednom znanstvenom časopisu „Foods“ (Q1; IF: 5,2).