Erasmus plusd LOGOInstitut za poljoprivredu i turizam aktivno se uključio u provedbu još jednog zanimljivog i korisnog projekta iz Programa ERASMUS+ temeljem kojeg će u narednih 36 mjeseci nastojati dati doprinos razvoju programa edukacije studenata u području održivog, zelenog pogleda na održivost turizma i turističkih usluga.

Naziv projekta: Improving the educational background of Green Tourism in higher Education by developing Alternative educational materials and learning opportunities

AKRONIM: GreenTEA
Trajanje projekta: 36 MJESECI
Početak projekta:
01/10/2023
Projekt ID:
2023-1-HU01-KA220-HED-000156471
Glavni partner na projektu: 
ESZTERHAZY KAROLY KATOLIKUS EGYETEM (Mađarska)

Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Ana Težak Damijanić

Program: Erasmus +

O PROJEKTU

Ključna aktivnost 2: Partnerstvo za inovacije / Lot 1: Partnerstvo za obrazovanje i poduzetništvo

Ukupni budžet projekta: 400.000,00 €

Budžet IPTPO-a: 50.345,00 €

Kratak opis projekta:

U projekt GreeTEA, uključeno je 6 partnera iz 4 europske države. Partnerstvo proizlazi iz ideje da suradničke, kreativne aktivnosti, pružaju prilike za poticanje inovacija i napretka, udruživanjem resursa i elementarnim očuvanjem turističkog tržišta koje se brzo mijenja putem održivih i zelenih praksi u poimanju i elementarnom provođenju gospodarskih djelatnosti u skladu s zelenim politikama i održivim razvojem.

Cilj projekta je stvaranje platforme za e-učenje o glavnim postavkama zelenog turizma koja će pružiti potrebna znanja, vještine i resurse za visoko obrazovanje i širu javnost kako bi se turistička industrija učinila održivijom i ekološki prihvatljiv.

Pretpostavka projekta je oslonjena na osnaživanje ovakvih inovativnih pristupa obrazovanju  na način da se metodološki pomogne prihvaćanju stvarnih problema te da se utječe na smanjenje negativnih utjecaje turizma na okoliš i lokalno stanovništvo. Osnovan pretpostavka također je oslonjena na očuvanje zajednica koje se posjećuju, na turistički suživot s lokalnim stanovništvom pojašnjenju teze da „Zeleni turizam“ mora postati sve važnije pitanje za putnike i za turističku industriju.

Projekt GreenTEA osigurat će aktualan i potreban materijal za učenje namijenjeno sustavu visokog obrazovanja, te će uz inovativan pristup, dati dionicima potrebno znanje i resurse za donošenje racionalnih odluka o njihovim izborima putovanja.

S obzirom da zeleni turizam postaje sve važniji i relevantniji za Europsku uniju ovaj projekt će obuhvatiti pristup jačanja potreba za sveobuhvatnim i koordiniranim pristupom obrazovanju i osposobljavanju o zelenom turizmu diljem Europske unije.

Nadalje cilj projekta je pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena stvaranjem materijala za učenje i proizvodnjom platforme za e-učenje koja će pružiti znanje za održiviji turizam prvenstveno za buduće stručnjake u turističkom sektoru. Projekt će pridonijeti inkluzivnijem visokom obrazovanju tako što će stvorene E-materijale za učenje učiniti dostupnima onima s manje prilika za pristup kvalitetnom obrazovanju na način da ujedno doprinese digitalnoj transformaciji visokog obrazovanja.

Na ovom projektu će biti razvijena platforma za e-učenje i obrazovni materijali na temu održivog turizma na pet jezika i prilagođavanje obrazovnih materijala različitim formatima. Proizvodi će biti testirani na sveučilišnoj nastavi, ljetnim tečajevima te u drugim neformalnim obrazovnim kontekstima.

Partneri na projektu:

  • INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA (Portugal)
  • Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska)
  • SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA KOULU OY (Finska)
  • Naturthoughts - Turismo de Natureza Lda (Portugal)

Ostali suradnici na projektu u Institutu:

  • dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić
  • dr.sc. Kristina Brščić
  • mr.sc. Ninoslav Luk
  • Marija Pičuljan, mag.oec.
  • Martina Begić, mag.oec.
  • Katarina Breščić, mag.oec.