Hypro4ST

 

 

 

 

 

 

Institut za poljorpivredu i turizam aktivno se uključio u provedbu još jednog zanimljivog i korisnog projekta iz Programa ERASMUS+ temljem kojeg će u narednih 36 mjeseci nastojati dati doprinos razvoju programa usavršavanja stručnjaka u području održivog, hibridnog, digitalnog, kreativnog i poduzetničkog projektnog menadžmenta na polju turizma.

Naziv projekta: Hybrid Project Management Skills for Sustainable Tourism

AKRONIM: HyPro4ST
Trajanje projekta: 36 MJESECI
Početak projekta: 01.07.2022.
Glavni partner na projektu: 
Post-innovation For Sustainable Development (Grčka)

WEB stranica projekta

FACEBOOK stranica projekta

Follow us on LINKEDIN

Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Ana Težak Damijanić

Program: Erasmus +

O PROJEKTU

Ključna aktivnost 2: Partnerstvo za inovacije / Lot 1: Partnerstvo za obrazovanje i poduzetništvo

Ukupni budžet projekta: 1.374.630,00 €

Budžet IPTPO-a: 54.732,00 €

Kratak opis projekta:

U projekt HyPro4ST, uključeno je 17 partnera iz 6 europskih zemalja. Partnerstvo proizlazi iz ideje da suradničke, prekogranične aktivnosti, pružaju prilike za poticanje inovacija i napretka, udruživanjem resursa i poznavanjem turističkog tržišta koje se brzo mijenja.

Cilj projekta je razviti novi profil posla - "Voditelj održivog i hibridnog projekta" za sektor održivog turizma. Nadalje, cilj mu je usavršavati stručnjake u području održivog, hibridnog, digitalnog, kreativnog i poduzetničkog projektnog menadžmenta, pomažući očuvanju radnih mjesta, ublažavanju nejednakosti i smanjenju drugih rizika te izgraditi niz vještina koje turistički sektor može iskoristiti za budući rast. Projekt također predlaže osnaživanje vještina stručnjaka u strukovnom i visokom obrazovanju, kako bi se mogli prilagoditi potrebama tržišta rada u turizmu.

Kroz šest seminara, šest online tečaja, dvije aktivnosti učenja temeljenih na radu i prekogranične mobilnosti, poboljšat će se kompetencije 700 stručnjaka, rješavajući neusklađenosti vještina i podupirući formiranje učinkovitog sustava visokog i strukovnog obrazovanja za sektor održivog turizma. HyPro4ST razvija sve outpute na sedam jezika EU-a, osiguravajući njihovu prekograničnu prenosivost. Nadalje, osigurava dugotrajni učinak rezultata projekta, razradom Preporuka politike, koje mogu poslužiti kao informacije o programima politika na nacionalnoj i EU razini.

Ciljne skupine projekta su postojeći i budući projektni menadžeri u turističkom sektoru, menadžeri putničkih agencija, menadžeri turističkih destinacija, organizatori putovanja, savjetnici za putovanja, menadžeri turoperatora, menadžeri korporativne odgovornosti, event menadžeri i drugi stručnjaci sličnog profila, uredska administracija, studenti, ustanove visokoškolskog i strukovnog obrazovanja, akademska zajednica, mala i srednja poduzeća te mikro-poduzeća.

Partneri na projektu:

Ostali suradnici na projektu u Institutu:

  • dr.sc. Zdravko Šergo
  • dr.sc. Ana Čehić Marić
  • mr.sc. Ninoslav Luk
  • Borna Šetić, mag.oec.
  • Martina Begić, mag.oec.
  • Katarina Lovrečić, mag.oec.

Hypro4ST LOGO Ersamus