• DIGIAGRI

Digiagri logo final

Institut za poljoprivredu i turizam u suradnji s Biotehničkim centrom "Naklo" iz Slovenije ugovorio je jedan zanimljiv i prije svega važan projekt naziva: DIGIAGRI - Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training.

Naziv projekta: Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training

AKRONIM: DIGIAGRI
Trajanje projekta: 28  MJESECI
Početak projekta:
01.02.2022. - 31.07.2024.
Projekt ID:
2021-1-SI01-KA220-HED-000035825
Glavni partner na projektu: Biotehnički centar Naklo (Slovenija)

Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Smiljana Goreta Ban

O projektu
WEB stranica projekta

Pratite nas na LINKEDINU

Program: Erasmus +

O projektu:

Ključna aktivnost 2: Partnerstvo za inovacije / Lot 2: Partnerstvo za visoko obrazovanje - Sudjelovanje u partnerstvu na području tercijarnog obrazovanja

Ukupni budžet projekta: 278.214,00 €

Budžet IPTPO-a: 63.421,00 €

Kratak opis projekta:

Pandemija COVID-19 dovela je svijet do stadija da se mora suočiti s potpuno promijenjenom situacijom. Stoga su se u 2020. godini morale provesti brojne prilagodbe u području visokog obrazovanja. Cilj projekta je razviti, implementirati i evaluirati besplatno pristupačnu, inovativnu i visokokvalitetnu internetsku obuku, koja će ojačati profesionalni razvoj predavača koji sudjeluju u edukaciji učenika i studenata. Metoda online implementacijom stečenih znanja, vještina i kompetencija mora biti uključena praktičnu nastavu. Ključna svrha projekta je osnaživanje predavača praktičnih sadržaja za realizaciju kvalitetnih nastavnih programa u digitalnom okruženju. Ovaj projekt će dati na sve moguće buduće izazove koji bi mogli onemogućiti nevirtualno podučavanje.

Primarni ciljevi projekta po točkama:
 
1. Nadograditi pedagoška i digitalna znanja, vještine i kompetencije predavača praktične nastave te ih osposobiti za primjerenu i pedagošku provedbu praktičnih sadržaja u nastavi na daljinu kako bi ona bila jednako učinkovita i po kvaliteti usporediva s klasičnom nastavom,

2. Promicati neformalno, stručno obrazovanje na daljinu koje će biti dostupno bilo gdje i bilo kada,
3. Osigurati obrazovanje na daljinu za sve učenike, uključujući učenike s poteškoćama u učenju i iz socijalno ugroženih skupina,
4. Povećati fleksibilnost praktične nastave i uspješno je integrirati u obrazovanje na daljinu, u tzv. hibridni način obrazovanja ili ga primijeniti u slučaju nedostatka predavača,
5. Osigurati održivost i omogućiti korištenje rezultata projekta zainteresiranoj javnosti - odraslim osobama uključenim u cjeloživotno obrazovanje i ranjivim skupinama.

Sekundarni ciljevI:

1. Povećanje prilagodljivosti praktične nastave i njezino uspješno uključivanje u nastavu na daljinu, u tzv. hibridnu nastavu ili korištenje modela nastave na daljinu u slučaju potrebe zamjene nastavnika.
2. Osiguravanje održivosti i dijeljenje rezultata projekta s ostalom zainteresiranom javnošću (npr. odrasli uključeni u programe cjeloživotnog učenja, ranjive skupine itd.)

Ciljne skupine: Primarna ciljna skupina projekta su mentori praktične nastave i mentori/skrbnici ranjivih skupina, a sekundarna su predavači, uprave škola, donositelji političkih odluka, poslodavci. Neizravna ciljna skupina, tj. krajnji korisnici rezultata projekta su studenti praktične nastave (samostalni studij), ranjive skupine i odrasli uključeni u cjeloživotno obrazovanje.

Očekivani učinci projekta:

Očekivani i najrelevantniji učinci i dugoročne koristi projekta Didaktičko-digitalni alati za izobrazbu praktičnih sadržaja bit će (između ostalog) unapređenje pedagoških i digitalnih kompetencija mentora, njihovo unapređenje profesionalnog samopouzdanja, otvorenost za međunarodnu suradnju, projektni rad i sl. Studenti će stjecati jednake strukovne kompetencije i vještine neovisno o obliku i izvedbi praktične nastave. Osim strukovnih kompetencija, očekuje se i poboljšanje digitalnih kompetencija učenika. Projekt predstavlja veliki potencijal za prilagodbu nastave različitim situacijama i izvanrednim situacijama. Materijali u projektu bit će izrađeni na engleskom, španjolskom, hrvatskom i slovenskom jeziku. Materijali će biti besplatni, dostupni na webu projekta, a funkcionirat će i kao obrazovna platforma. Bit će različitih razina didaktičkih edukativnih materijala počevši od akademske razine do razine za lako čitanje.

Ostali partneri na projektu:

Ostali suradnici na projektu u Institutu:

  • dr.sc. Igor Palčić
  • Nina Išić mag.ing.agr.
  • Ivan Dlačić mag.ing.agr.
  • mr.sc. Ninoslav Luk
  • Matija Pamić, poljoprivredni tehničar