REVIVE CMYK EN

Institut za poljoprivredu i turizam partner je u novom projektu u okviru programa Interreg Euro-MED pod nazivom „Developing community based innovative business models for the revival of the internal areas in the Mediterranean - REVIVE“.

 

Projekt je odobren u studenom prošle godine i započeo je s realizacijom u siječnju 2024. godine. U projekt je uključeno ukupno devet partnera iz sedam zemalja. Vodeći partner je iz Cipra, Larnaca and Famagusta Districts Development Agency - ANETEL, a ostali partneri su: National Research Council - CNR (Italija); Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska); Oficial Chamber of Commerce, Industry, Services and Navegation of Mallorca - MCC (Španjolska); National Association of Italian Municipalities - Tuscany - ANCI Toscana (Italija); Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe - SWG RRD (Sjeverna Makedonija); Development Agency of South Aegean Region - READ S.A. (Grčka); Balearic Islands Agency for Tourism - AETIB (Španjolska); E-institute - Ezavod (Slovenija).

Ukupno trajanje projekta je 33 mjeseca, od siječnja 2024. do rujna 2026. godine. Ukupni budžet projekta je 2.380.000 €, a budžet Instituta je 260.000 €, od čega je 80 % financirano iz ERDF fonda.

Glavni cilj projekta REVIVE je inicirati razvoj inovativnih poslovnih modela u ruralnim područjima s ciljem održivog razvoja gospodarstva, ubrzavajući prijelaz prema konkurentnim, održivim i otpornim ekosustavima u ruralnim područjima Mediterana. Realizacijom projekta kroz participativni pristup i izgradnju kapaciteta, pokušat će se odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju ruralna područja Mediterana, kao što su niska gospodarska aktivnost, nedostatak radnih mjesta, nedostatak digitalnih vještina, poteškoće u održavanju kulturne i prirodne baštine te ograničena suradnja i umrežavanje lokalnih poduzeća i institucija. U tom kontekstu, partneri u projektu REVIVE radit će zajedno na stvaranju inovativnih kooperativa/zadruga, s ciljem razvijanja međusobno povezanih proizvoda i usluga koji će ojačati postojeće gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima. Radi razvijanja digitalnih vještina koje su potrebne za usvajanje naprednih tehnologija korist će se Mediterranean Digital Innovation Hubs. MED Digital Innovation Hubs uspostavit će se na temelju specifičnih potreba pojedinih područja i imat će isključivo informativni i umrežavajući karakter. Naime, razvoj modela suradnje već je testiran na nekim područjima kao jedan od mogućih rješenja napretka, ali malo ih je uspjelo stvoriti ekosustav različitih dionika sposobnih osigurati inovativan, suradnički gospodarski razvoj kroz suradnju zajednice. U tom smislu transnacionalna suradnja između partnera iz različitih mediteranskih zemalja važan je element projekta jer omogućuje razmjenu najboljih praksi i pronalaženje rješenja za zajedničke izazove s kojima se suočavaju ruralna područja na Mediteranu.

Prvi sastanak partnera organizirao je vodeći partner ANETEL u gradu Larnaka, 7. veljače 2024. godine, a 8. veljače organizirana je i radionica na gospodarstvu Lumina Botanical Gardens. Iz Instituta za poljoprivredu i turizam na sastanku su sudjelovale dr. sc. Kristina Brščić, lokalna koordinatorica projekta te dr. sc. Danijela Poljuha i Katarina Breščić.

Sljedeći sastanak projektnih partnera projekta REVIVE održat će se na otoku Leros u Grčkoj.

Fotografija