VIP Maslina 2U Genetičkom laboratoriju Instituta je tijekom 2023. godine provedena molekularna identifikacija i određivanje sorti odabranih stabala maslina iz nekoliko maslinika s područja Istarske županije. Analiza je izvršena u sklopu projekta “Autohtone sorte kao potencijal za diverzifikaciju maslinarske proizvodnje, očuvanje bioraznolikosti i prirodne baštine Istarske županije” financiranog od Istarske županije. U projekt su bili uključeni dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Marin Krapac i Mirela Uzelac Božac, mag. oecol.

U suradnji s maslinarima (P.O. Grubić, OPG Cossetto) s područja Istarske županije (obuhvaćene su lokacije u okolici Bala i Kaštelira) prikupljeni su podaci o maslinicima (GPS koordinate, opis lokacije, fotografije) i stablima (opis stabla, ploda i lista) i organizirano je uzorkovanje biljnog materijala s 12 odabranih stabala maslina.

Analiza je pokazala prisutnost devet različitih genotipova u setu analiziranih uzoraka (stabala). Osim stabala sorti 'Porečka rosulja' (sinonim 'Črna'), ‘Bova’ i ‘Moražola’, pronađeno je i šest novih, do sada neidentificiranih genotipova.

Rezultati potvrđuju ranije utvrđenu visoku genetičku raznolikost genotipova masline s područja Istarske županije, što predstavlja dodatni argument u prilog potrebi daljnjeg istraživanja i očuvanja, a time i  održivog upravljanja našim biljnim genetskim resursima.

Realizacija ovog projekta ne bi bila moguća bez suradnje s maslinarima na području Istarske županije te još jednom najljepše zahvaljujemo g. Emanuelu Grubiću vlasniku Poljoprivrednog obrta Grubić iz Bala i g. Alfredu Cossettu nositelju OPG Alfredo Cossetto iz Kaštelira. Također, najljepše zahvaljujemo Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, na dodijeljenom projektu i financijskim sredstvima.

Stara maslina Istra