logo 2022 prozirInstitut za poljoprivredu i turizam organizira

1. dopunsku izobrazbu Modul za profesionalne korisnike 11.04.2024. s početkom u 15.45 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2024-009-ALXDMMD0

2. dopunsku izobrazbu Modul za distributere 12.04.2024. s početkom u 15,45 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2024-009-NS9DKAER

3. dopunsku izobrazbu Modul za savjetnike 15.04.2024. s početkom u 15,45 sati. Sve prijave rade se preko sustava eGrađani na linku IZOBRAZBA PRIJAVA - FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV, a izobrazbu možete pronaći pod šifrom 2024-009-XMDDM9GJ

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: zivka@iptpo.hr

RASPORED SATI 11.04.2024. - Modul za profesionalne korisnike
Ovlašteni predavač: Zoran Užila dipl.ing.agr. / dr.sc. Marin Krapac / dr.sc. Ivana Dminić Rojnić / Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
1. Propisi - Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Zakonski propisi vezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, Registracija i stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja
2. Ostaci pesticida - Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida
3. Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda - Štetni organizmi
4. Rezistentnost - Rezistentnost
5. O sredstvima za zaštitu bilja - Sredstva za zaštitu bilja, Usporedna procjena
6. Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja - Prodaja SZB, Postupanje sa praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva
7. Održiva poljoprivreda -Koncept održive poljoprivrede, Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi
8. Ekološka proizvodnja - Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi
9. Primjena sredstava za zaštitu bilja - Primjena
10. Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja - Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja
11. Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja - Rizici za zdravlje vezani uz SZB, Ostaci pesticida, Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor, Hitne mjere, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš, Procjena rizika
12. Neciljani organizmi i bioraznolikost - Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)
13. Zaštita voda - Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

ISPIT - Marica Vukmirović dipl.ing.agr./ Zoran Užila dipl.ing.agr.
11.04.2024. 20,30 – 21,15
12.04.2024. 10,00 – 10,45

RASPORED SATI 12.04.2024. - Modul za distributere
Ovlašteni predavač: Zoran Užila dipl.ing.agr. / dr.sc. Ivana Dminić Rojnić / Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
1. Propisi - Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Zakonski propisi vezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, Registracija i stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja
2. Ostaci pesticida - Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida
3. Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda - Štetni organizmi
4. Rezistentnost - Rezistentnost
5. O sredstvima za zaštitu bilja - Sredstva za zaštitu bilja, Usporedna procjena
6. Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja - Prodaja SZB, Postupanje sa praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva
7. Održiva poljoprivreda -Koncept održive poljoprivrede, Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi
8. Ekološka proizvodnja - Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi
9. Primjena sredstava za zaštitu bilja - Primjena
10. Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja - Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja
11. Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja - Rizici za zdravlje vezani uz SZB, Ostaci pesticida, Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjere prve pomoći i zdravstveni nadzor, Hitne mjere, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš, Procjena rizika
12. Neciljani organizmi i bioraznolikost - Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)
13. Zaštita voda - Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

ISPIT - Marica Vukmirović dipl.ing.agr./ Zoran Užila dipl.ing.agr.
12.04.2024. 20,30 – 21,15
13.04.2024. 10,00 – 10,45

RASPORED SATI 13.04.2024. - Modul za savjetnike
Ovlaštenipredavač: Zoran Užila dipl.ing.agr. / dr.sc. Ivana Dminić Rojnić / Edin Šarić dipl.ing.agr. / Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
1. Propisi - Zakonski propisi vezani uz održivu uporabu pesticida, Zakonski propisi vezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja, Registracija i stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja
2. Ostaci pesticida - Zakonski propisi vezani uz ostatke pesticida
3. Štetni organizmi bilja i biljnih proizvoda - Štetni organizmi
4.Rezistentnost - Rezistentnost
5. O sredstvima za zaštitu bilja - Sredstva za zaštitu bilja, Usporedna procjena
6. Stavljanje na tržište i skladištenje sredstava za zaštitu bilja - Prodaja SZB, Postupanje sa praznom ambalažom, ostacima SZB i škropiva
7. Održiva poljoprivreda -Koncept održive poljoprivrede, Integrirana zaštita bilja u održivoj proizvodnji i poljoprivredi
8. Ekološka proizvodnja - Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji/poljoprivredi
9. Primjena sredstava za zaštitu bilja - Primjena
10. Strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja - Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja
11. Opasnosti i rizici pri uporabi sredstava za zaštitu bilja - Rizici za zdravlje vezani uz SZB, Ostaci pesticida, Trovanje sredstvima za zaštitu bilja, mjereprve pomoći i zdravstveni nadzor, Hitne mjere, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš, Procjena rizika
12. Neciljani organizmi i bioraznolikost - Rizici i zaštita za neciljane organizme vezani uz SZB (neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost)
13. Zaštita voda - Rizici za okoliš vezani uz sredstva za zaštitu bilja

ISPIT - Marica Vukmirović dipl.ing.agr./ Zoran Užila dipl.ing.agr.
13.04.2024. 20,30 – 21,15
16.04.2024. 10,00 – 10,45