REVIVE WEB 2330 x314 EN

 

 

 

Naziv projekta: Developing community based innovative business models for the revival of the internal areas in the Mediterranean
Akronim: REVIVE
Project id: Euro-MED0200256
Trajanje projekta: 33 mjeseca, od 1. siječnja 2024. do 30. rujna 2026.
Vodeći partner na projektu: Larnaca and Famagusta Districts Development Agency (Cipar)
Voditeljica projekta u Institutu: dr. sc. Kristina Brščić
Program: Interreg Euro-MED
Prioritet projekta: Smarter MED
Specifični cilj RSO1.1: Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te upotreba naprednih tehnologija
Misija projekta: Jačanje inovativne održive ekonomije
Kategorija projekta: Tematski projekt
Ukupni budžet projekta: 2.380.000 €, od toga je 1.904.000 € iz ERDF/IPA fonda (80 %)
Ukupni budžet IPTPO-a: 260.000 €, od toga je 208.000 € iz ERDF fonda (80 %)

Kratak opis projekta:
Glavni cilj projekta REVIVE je inicirati razvoj inovativnih poslovnih modela u ruralnim područjima. Naglasak je na održivom gospodarskom razvoju, uz ubrzani prelazak prema konkurentnim, održivim i otpornim ekosustavima u ruralnim područjima Mediterana. Participativnim pristupom, jačanjem kohezije zajednice i suradnjom među dionicima, dizajnirat će se inovativna i integrirana rješenja za zajedničke izazove ruralnih područja kao što su depopulacija, niska gospodarska aktivnost, nedostatak radnih mjesta, nedostatak digitalnih vještina, poteškoće u održavanju kulturne i prirodne baštine te ograničena suradnja i nedovoljno umrežavanje lokalnih poduzeća i institucija.

Projektni partneri su:
• Larnaca and Famagusta Districts Development Agency - ANETEL (Cipar)
• National Research Council – CNR (Italija)
• Institute of Agriculture and Tourism - IPTPO (Hrvatska)
• Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation of Mallorca - MCC (Španjolska)
• National Association of Italian Municipalities - Tuscany - ANCI Toscana (Italija)
• Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe - SWG RRD (Sjeverna Makedonija)
• Development Agency of South Aegean Region - READ S.A. (Grčka)
• Balearic Islands Agency for Tourism - AETIB (Španjolska)
• E-institute - Ezavod (Slovenija)

U projekt su uključeni i pridruženi partneri, a pridruženi partner Instituta je Grad Buzet.

Suradnici na projektu u Institutu:
• dr. sc. Kristina Brščić – voditeljica projekta u Institutu
• Katarina Breščić, mag. oec.
• Teuta Benčić, mag. oec.
• Adriana Glavić, mag. oec.
• dr. sc. Zdravko Šergo

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:
• Oriana Legović
• Karmen Antolović

Interreg Euro-MED

Web stranica: Interreg Euro-MED
Društvene mreže: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube

REVIVE
Društvene mreže: Facebook, LinkedIn, Instagram   

 

Novosti o projektu:
REVIVE - novi projekt Instituta financiran iz programa Interreg Euro-MED

REVIVE predstavljen na 6. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u Splitu

Održana radionica s dionicima projekta REVIVE