REVIVE WEB 2330 x314 EN

Projekt REVIVE predstavljen je na 6. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u Splitu, koji je održan od 10. do 13. travnja 2024. godine. Kongres je organiziran pod sloganom  „Ruralni turizam: održiv, digitalan, uključiv“. 

Znanstvenici, stručnjaci i međunarodni profesori predavači s priznatih Sveučilišta govorili su o izazovima i prilikama ruralnog turizma, europskim ruralnim područjima, inovacijama i novim tehnologijama te umrežavanju i upravljanju ljudskim potencijalima. Više od 300 sudionika iz 20-ak zemalja imalo je priliku sudjelovati u dinamičnim raspravama i razmjeni znanja o sadašnjosti i budućnosti ruralnog turizma u Hrvatskoj, ali i široj regiji. Detaljan program događanja dostupan je na poveznici.

Projekt REVIVE predstavila je stručna suradnica za EU projekte Adriana Glavić, u petak, 12. 4. 2024., u sklopu izlaganja radova i prezentacija u sekciji Praksa govori. Projekt se izvrsno uklapa u tematiku i slogan samog kongresa, budući da nastoji razviti inovativne poslovne modele u unutarnjim područjima Mediterana u svrhu njihovog oživljavanja te ubrzane tranzicije prema konkurentnim, održivim i otpornim ekosustavima u ruralnim područjima. Osim projekta našeg Instituta, u istoj sekciji prezentirano je 9 projekata koji predstavljaju primjere dobre prakse u kontekstu ruralnog turizma.

 

20240412 153859 web