logo 2022 prozirPo javnom Natječaju URBROJ: 0147-24-366, koji je objavljen dana 05. travnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Instituta i na web stranici Instituta, na radno mjesto Stručni suradnik/suradnica“ za rad na projektu „Integrated WASTE REDUCtion stratEgies and solutions in protected and Natura 2000 areas (WASTEREDUCE)“, na određeno vrijeme, primljena je DANIJELA DAMIJANIĆ, mag. oecol.