U Marseilleu je 24. traLogo Dialogue4Tourismvnja održana sjednica projekta Dialogue4Tourism - Institucionalni dijalog o održivom turizmu i upravljanju u Euro-MED području programa Interreg Euro-MED. Događanje je bilo moguće pratiti i online.

Cilj događanja i projekta je širenje poruke Misije održivog turizma i potencijala tematskih Euro-MED projekata ove Misije na razini upravljanja. Poruka je usmjerena na promicanje suradnje u Euro-MED-u i šire, kako bi se povećala razina koordinacije i institucionalni kapaciteti, a sve kako bi turizam postao zeleniji, pametniji i otporniji. Dan ranije održan je interni sastanak partnera u projektu na kojem se raspravljalo o različitim temama. Više informacija o događanju dostupno je na poveznici. Iz Instituta na sastanku u Marseilleu je sudjelovala dr. sc. Kristina Brščić. Iduće događanje i sastanak partnera u projektu održat će se 15. i 16. listopada ove godine u Poreču.