Digiagri logo finalDana 21. i 22.05.2024. na institutu održan je sastanak projektnih partnera na projektu iz programa ERASMUS + naziva: Didactic - Digital Tools for Practical Contents Training – DIGIAGRI. Tema sastanka bila je fokusirana na rekapitulaciju projektnih rezultata i na održavanje prezentacijskog događanja na kojem će biti predstavljena platforma za korištenje didaktičko-digitalnog alata za izobrazbu praktičnih sadržaja kurikuluma u nastavi na daljinu.

Na sastanku su bili prisutni svi projektni partneri i prilikom rada zaključene su sve polazišne osnove za završetak projekta, formiranje financijskog i završnog izvještaja te za kapitalizaciju i održivost projektnih rezultata.

Prije kraja projektnih aktivnosti dogovoren je još jedan zajednički on line sastanak.

Provedba ovog projekta pokazala je da očekivani i najrelevantniji učinci i dugoročne koristi projekta a to su izrađeni didaktičko-digitalni alati za izobrazbu praktičnih sadržaja, mogu značajno unaprijediti pedagoške i digitalne kompetencije mentora predavača i da korištenje digitalnih alata u obrazovanju dodatno pojačava strukovne kompetencije učitelja i digitalne kompetencija učenika.

O skorašnjoj organizaciji prezentacijske radionice koja će biti organizirana u fizičkom obliku i putem on line platforme biti ćete uskoro obaviješteni.

20240521 124351

20240521 124421