logo 2022 prozirEna Bestulić, doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“, dana 17.06.2024. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uspješno je obranila doktorsku disertaciju naslova ” Utjecaj različitih tretmana maceracije na koncentraciju aromatskih i fenolnih spojeva, bioaktivna i senzorna svojstva vina sorte 'Malvazija istarska' (Vitis vinifera L.)”, čime je stekla titulu doktorice znanosti s velikom pohvalom (Magna Cum Laude).

 

ena1