WASTEREDUCEInstitut za poljoprivredu i turizam je na raspisanom natječaju 2023. godine na programu prekogranične suradnje u okviru Europske teritorijalne suradnje INTERREG VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027., dobio projekt kao vodeći partner. U nastavku pročitajte više o osnovnim informacijama ovog zanimljivog projekta.

Naziv projekta: Integrated waste reduction strategies and solutions in protected and Natura 2000 areas

AKRONIM: WASTEREDUCE

Project ID: ITHR0200425

Trajanje projekta: 30 mjeseci, od 1. veljače 2024. do 31. srpnja 2026. godine

Vodeći partner na projektu: Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO  (Hrvatska)

Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Barbara Sladonja

Program: Interreg Italy - Croatia

O PROJEKTU:

Prioritet 2: Green and resilient shared environment

Specifični cilj 2.2: Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution

Ukupni budžet projekta: 1.657.742 eura, od toga je 1.326.193,78 eura iz ERDF fonda (80 %)

Ukupni budžet IPTPO-a: 246.984,68 eura, od toga je 197.587,74 eura iz ERDF fonda (80 %)

Kratak opis projekta:

Opći cilj projekta WASTEREDUCE je poboljšati upravljanje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima, korištenjem krajobraznog pristupa za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Naglasak je na poboljšanim strategijama upravljanja otpadom i inovativnim rješenjima (npr. digitalna rješenja) koja podupiru upravljanje otpadom i cirkularnost. Očekivane promjene koje će projekt polučiti, bit će poboljšanje politike i prakse upravljanja otpadom, podizanje svijesti i promjena ljudskog ponašanja prema otpadu, smanjenje troškova upravljanja otpadom i poboljšanje prekogranične, nacionalne, regionalne i lokalne suradnje (javni i privatni sektor).

Projektni partneri su:

 • Institut za poljoprivredu i tuirzam - IPTPO (Hrvatska) – vodeći projektni partner
 • Istarska županija – IŽ (Hrvatska)
 • Javna ustanova Natura Histrica – Natura Histrica (Hrvatska)
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce - SUNCE (Hrvatska)
 • University of Trieste – UNITS (Italija)
 • Etra SpA Societa benefit– ETRA (Italija)
 • ETIFOR Srl Società Benefit - ETIFOR (Italija)
 • Regional Agency for Environmental Protection and Prevention of Veneto – ARPAV (Italija)

Projekt okuplja 1 pridruženog partnera iz Hrvatske, Javnu ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije – Natura Jadera.

Suradnici na projektu u Institutu:

 • dr. sc. Barbara Sladonja - voditeljica projekta
 • Marija Pičuljan, mag.oec.
 • dr. sc. Danijela Poljuha
 • mr.sc. Ninoslav Luk
 • Mirela Uzelac Božac, mag.oecl.
 • Martina Begić mag. oec.
 • Klaudia Dragičević, mag.ing.agr.