Zavod za poljoprivredu i prehranu obavlja trajnu znanstveno-istraživačku djelatnost i stručni rad na području biotehničkih znanosti. Najveći broj istraživanja iz oblasti je vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva, maslinovog ulja, povrćarstva i ekologije. Osnova rada su pokusni nasadi vinove loze, maslina i smokava, minivinifikacija i laboratoriji. U sklopu Zavoda djeluju četiri laboratorija: Vinarski, Prehrambeno-biotehnološki, Pedološki i Genetički. Svi laboratoriji služe kao važna podrška realizaciji znanstvenih projekata, ali se bave i intenzivnom komercijalnom djelatnošću kroz pružanje svojih usluga analize vina, mošta, maslinovog ulja, tla, biljnog materijala i dr.

Znanstvena istraživanja u području poljoprivrede posebno se odnose na:
- Vinogradarstvo
- Vinarstvo
- Maslinarstvo
- Maslinovo ulje
- Povrćarstvo
- razvoj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
- Menađment zaštićenih područja
- Ekologija
- Održivi razvoj