Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede obavlja trajnu znanstveno-istraživačku djelatnost i stručni rad iz područja ekonomike i organizacije poljoprivrede i poljoprivredno prehrambenog sustava, planiranja i zaštite prostora te ruralnog razvoja.


Znanstvena istraživanja i stručni rad odnose se na istraživanje ekonomike i društveno-gospodarskih obilježja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poslovanja poljoprivrednih tvrtki te marketing istraživanja u poljoprivredi.
Stručna aktivnost istraživača Zavoda odnosi se na analizu poslovanja poslovnih subjekata, izradu investicijskih studija i studija razvoja u poljoprivredi i ruralnom turizmu, te edukaciju kroz stručna predavanja i sudjelovanje u nastavi kao vanjskih suradnika.