Uslijed značajnog razvoja turizma na području Istre, krajem 1980-ih stvara se ideja o važnosti spajanja poljoprivrede i turizma te potrebi znanstvenih istraživanja kao podloga za daljnji razvoja ovih strateških gospodarskih aktivnosti. Od osnutka Instituta za poljoprivredu i turizam pa do 2015. godine misija Zavoda za turizam je znanstvenoistraživački rad u području turizma, posebice turizma na ruralnom prostoru te selektivnih vidova turizma s naglaskom na primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. Do tada je u sklopu Zavoda istraživano više znanstvenih tema analiziranih kroz sveukupno sedam znanstvenih projekata u okviru četiri znanstveno-istraživačka ciklusa. Rezultati znanstvenih istraživanja su prezentirani znanstvenoj i stručnoj javnosti u više od 400 znanstvenih i stručnih radova, što uključuje više od 150 radova na konferencijama, 70-ak radova u znanstvenim časopisima i 20-ak poglavlja u knjizi. Početkom 2010-ih znanstvena istraživanja sve su više usmjerena na istraživanja i transfer znanja u području održivog razvoja turizma.


Od 2014. godine istraživanja vezana uz održivi razvoj turizma sufinanciraju se iz Europskih fondova programa MED i INTERREG MED. U Zavodu za turizam provode se istraživanja u okviru projekta koji se realiziraju u suradnji s javnim i privatnim sektorom pretežito na području Istarske županije, ali i šire. Cilj Zavoda za turizam je poticanje istraživanja u području održivog razvoja turizma u suradnji s lokalnim, regionalnim i nacionalnim dionicima, kao i kroz međunarodnu suradnju sa znanstvenim i stručnim institucijama u Europi i svijetu.