Mission-Vision-Globe

Vizija

Institut je ugledna i utjecajna znanstvena i stručna institucija u nacionalnim i međunarodnim okvirima i relevantan partner gospodarskim subjektima te doprinosi održivom razvoju poljoprivrede i turizma

Misija

Misija Instituta je provoditi vrhunska znanstvena istraživanja i stručni rad u području biotehničkih i društvenih znanosti te prenositi znanja koja doprinose očuvanju bioraznolikosti i prirodnih resursa te održivom razvoju gospodarstva i ruralnog prostora u nacionalnim i međunarodnim okvirima