tube holder-life science consulting partners

Zakonodavni okvir

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-Odluka i Rješenje USRH)

Zakon o radu („Narodne novine“,  broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Zakon o plaćama u javnim službama („Narodne novine“,  broj 27/01)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( „Narodne novine“,  broj 25/13)

Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno istraživačkih instituta („Narodne novine“ 38/97 i 28/99)

Temeljni kolektivni ugovor NN 56/2022