panel-1Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja Instituta za poljoprivredu i turizam djeluje unutar Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija koji je od 7. rujna 2012. godine ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske kao službeni laboratorij za analizu maslinovih ulja za potrebe službenih kontrola prema Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/10 i 7/11). Osim toga, Panel je na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (NN 22/10) od 19. srpnja 2012.g. upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Osnovna zadaća Panela je ispitivanje senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja te donošenje ocjene o njihovoj senzorskoj kvaliteti u skladu svažećim propisima i normama u svrhu:

1. određivanja kategorije ulja prema organoleptičkim svojstvima te određivanje organoleptičkih svojstava koja se mogu navoditi na oznaci prije stavljanja na tržište,

2. provjere sukladnosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda, te

3. analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere označenih podataka, za potrebe službene kontrole.


U Panelu Instituta maslinova ulja organoleptički se ocjenjuju prema Metodi međunarodnog vijeća za maslinu (IOC - International Olive Council: Method for organoleptic assessment of virgin olive oil, COI/T.20/Doc.15/Rev. 3, 2010) koja je propisana i u Pravilniku o uljima od ploda i komine maslina (NN7/09). Ocjenjivanje uzoraka maslinovih ulja provodi najmanje 8 senzorskih analitičara koji su odabrani i educirani prema Priručniku za odabir, obuku i nadzor kvalificiranih ocjenjivača maslinovog ulja (IOC: Guide for the selection, traininig and monitoring of skilled virgin olive oil tasters, COI/T.20/Doc.No 14/Rev. 3/2011). Trenutačno se Panel sastoji od 17 članova, a voditeljica Panela je dr.sc. Karolina Brkić Bubola. Članovi Panela se kontinuirano educiraju u polju senzorskih analiza maslinovih ulja, kvaliteti maslinovih ulja i čimbenicima koji utječu na nju.

  
  panel-2Panel raspolaže radnim prostorom s 10 kabina za ocjenjivače i svom potrebnom opremom za senzorsku analizu maslinovih ulja koja je u skladu s važećim normama Međunarodnog vijeća za maslinu. Od 2010. g. Panel uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama u organizaciji Bipea-e (Francuska) u kojima se uspoređuje sa drugim panelima na međunarodnoj razini. Panel se priprema za postupak akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u sklopu akreditiranog Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija Instituta za poljoprivredu i turizam. Nadzor za proširenje akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije predviđen je do kraja 2012. godine te bi se pozitivnim ishodom nadzora stekli uvjeti za pokretanje postupka ovlašćivanja Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija kao referentnog laboratorija u Republici Hrvatskoj.

Panel nudi i uslugu deskriptivne (opisne i bodovne) senzorske analize maslinovih ulja u svrhu karakterizacije proizvoda te potreba izložbi, natjecanja i sličnih manifestacija.

  panel-3panel-4

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Voditeljici panela za senzornu analizu maslinovog ulja 
dr.sc. Karolini Brkić Bubola 
Tel: 00385 52 408 341
e-mail:
 karolina@iptpo.hr

Voditeljici Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija
Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.
Tel: 00385 52 408 342
e-mail:
 marina@iptpo.hr