AKTUALNI UGOVORENI PROJEKTI

 
PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
 
Zaklada ZZ
 
 

 

 

 

 

 

 OBZOR 2020

EU zastava

 

 

COST PROJEKTI 
 
Logo SARA cost
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv projekta: COST Action CA16107 EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe
Izvor financiranja: EU Horizon 2020 Programme
Ime osobe zadužene za projekt/ COST sudionik: dr. sc. Sara Godena
Ukupan iznos projekta: 541,593.2 EUR
Trajanje projekta: 16/03/2017-15/03/2021
 
KOORDINACIJA ISTRAŽIVANJA
 
U sklopu projekta uključena je 31 država iz Europske unije, te još pet susjednih država i međunarodnih partnerskih zemalja. U radnoj skupini 1 projekta (WG1) Dijagnostika i raznolikost - struktura populacije, uključena je i djelatnica Instituta za poljoprivredu i turizam, dr. sc. Sara Godena, koja je u sklopu kratkoročnih znanstvenih misija (STSM), provela usavršavanje u Italiji 2020. godine na Institutu za održivu zaštitu bilja u Bariju i na Institutu znanosti o proizvodnji hrane u gradu Lecce.
Ciljevi u radnoj skupini 1 jesu: a) razviti, primijeniti, usporediti i standardizirati metode detekcije patogena (molekularna dijagnostika biljno-patogenih vrsta porodice Xanthomonadaceae), b) procijeniti rizik od epidemija i c) razvijati, distribuirati i valorizirati bioinformatičke alate za analizu podataka (područje epidemiologije i populacijske genetike), a ostale su radne skupine na projektu: WG2 Biologija patogena; WG3 Genetska otpornost - obrana domaćina, te WG4 Zaštita od bolesti - suzbijanje vektora.
 
 
 

VIP PROJEKTI - Vijeće za istraživanje u poljoprivredi

VIP MP

 

 

 

 

 

OSTALI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 

BILETERALNI PROJEKTI

 

 

PROJEKTI ZAKLADE ADRIS

Zaklada Adris

 

 

 

 

 
 
Projekt:
Ekstrakt lista pajasena: nova generacija bioherbicida
Nositelj projekta: Institut za poljoprivredu i turizam
Voditeljica projekta: dr. sc. Barbara Sladonja
Trajanje projekta: 01.01.2020.-31.10.2020.
Donator: Zaklada Adris
Ukupna vrijednost projekta: 50.000,00 HRK

Korištenje umjetnih herbicida uzrokuje brojne negativne posljedice na okoliš, ali i zdravlje čovjeka. S ciljem biokontrole štetočina i smanjenja negativnog djelovanja na okoliš, otkrivanje i primjena biološki aktivnih prirodnih komponenata viših biljaka i njihova uporaba umjesto kemijskih komercijalnih herbicida predmet je mnogih istraživanja. Cilj ovog istraživanja je ispitati herbicidno djelovanje vodenih ekstrakata invazivne biljke pajasen (Ailanthus altissima) na klijavost čestih korova u Hrvatskoj. Također, s obzirom na ekološku osobinu brze biorazgradivosti ailantona u vodenom ekstraktu pajasena, testirat će se učinkovitost primjene takvog herbicidnog proizvoda u praksi i procijeniti njegov potencijal za primjenu u poljoprivredi, urbanom vrtlarenju, očuvanju gradskih površina te u turističkim naseljima. Osim toga, komercijalni razvoj ovog bioherbicida imao bi ekološki učinak na smanjenje populacije invazivne vrste koja je široko rasprostranjena i dostupna.

 

 

ARHIVA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIH, TEHNOLOGIJSKIH I EU PROJEKATA INSTITUTA (2007 - 2021)