Anita 1U suglasju s Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova koja se provodi u razdoblju od 2011. – 2015., Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je članove skupine za prikupljanje podataka o ženama na ruralnom području. Dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić imenovana je članom / voditeljem skupine i u ime Instituta za poljoprivredu i turizam, surađivati će i koordinirati s Ministarstvom poljoprivrede, na svim aktivnostima oko prikupljanja ovih podataka.

U ovaj vrlo značajan projekt uključene su uz Ured za ravnopravnost spolova i resorna ministarstva, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska obrtnička komora, jedinice regionalne i lokalne samouprave, županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova te organizacije civilnog društva i znanstvene institucije. Sukladno standardima Europske unije, cilj ovog prikupljanja podataka je izraditi primjenjiv akcijski plan utemeljen na rezultatima provedenih analiza. Akcijski plan temeljiti će se na aktivnostima koje moraju obuhvatiti:

- Promicanje ljudskih prava žena i rodnu ravnopravnost,

- Unapređenje znanja i svijesti o položaju žena na ruralnim područjima,

- Unapređenje sustava obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite, te očuvanja kulturne baštine,

- Aktivnosti na poticanju jačeg gospodarskog razvoja

Za eventualne dodatne informacije o predstojećim aktivnostima u Institutu za poljoprivredu i turizam možete se obratiti putem e-mail-a dr.sc. Aniti Silvani Ilak Peršurić.