Olive-Oil-with-Spoon-LowResDana 7. rujna 2012. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Rješenje kojim se ovlašćuje Prehrambeno – biotehnološki laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam kao službeni laboratorij za obavljanje analiza maslinovog ulja za potrebe službenih kontrola prema Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje.
 


Rješenje Ministarstva

Dana 7. rujna 2012. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Rješenje (KLASA: UP/I-310-26/12-01/35; URBROJ: 525-09/0563-12-2) kojim se ovlašćuje Prehrambeno – biotehnološki laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam kao službeni laboratorij za obavljanje analiza maslinovog ulja za potrebe službenih kontrola, na temelju članka 81. stavka 1. i 2. Zakona o hrani („Narodne novine“ 46/07, 84/08 i 55/11), članka 8. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“ 86/10 i 7/11) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09).

Prehrambeno – biotehnološki laboratorij, osnovan 2006. godine, u sustavu akreditacije je od 2009. godine i uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim ispitivanjima osposobljenosti za analizu maslinovog ulja. Unutar Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija djeluje Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja Instuta za poljoprivredu i turizam. Osim što je metoda senzorske analize maslinovog ulja obuhvaćena ovlaštenjem, Panel je na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Narodne novine“ 22/10) od 19. srpnja 2012.g. upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Među laboratorijima koji obavljaju analize maslinovog ulja u Republici Hrvatskoj, Prehrambeno – biotehnološki laboratorij Instituta je laboratorij koji je stručno i tehnički osposobljen za obavljanje najvećeg broja metoda analize maslinovog ulja. Prehrambeno – biotehnološki laboratorij sad može pružiti veći broj usluga među kojima i sljedeće koje se temelje na Pravilniku o uljima od ploda i komine maslina („Narodne novine“ 7/09 i 112/09):

  • određivanje kategorije kvalitete maslinovog ulja na temelju kemijske te senzorske analize u svrhu kategorizacije djevičanskih maslinovih ulja;
  • određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina ekstra djevičanskog maslinovog ulja (voćno, gorko, pikantno) koji se mogu istaknuti na deklaraciji kao posebna senzorska svojstava određenog maslinovog ulja u svrhu dodavanja vrijednosti proizvodu i diferencijacije ponude ekstra djevičanskog maslinovog ulja;
  • određivanje udjela voskova u maslinovom ulju u svrhu navođenja na deklaraciji vrijednosti kemijskih parametara kvalitete maslinovog ulja (Slobodne masne kiseline, Peroksidni broj, „K-brojevi“);
  • ispitivanje tržišne kategorije kvalitete i autentičnosti maslinovih ulja za potrebe službenih kontrola domaćih i uvoznih maslinovih ulja prisutnih na tržištu Republike Hrvatske.
U Prehrambeno – biotehnološkom laboratoriju intenzivno se radi na pripremama za proširenje područja akreditacije na sve metode ispitivanja maslinovog ulja koje su propisane Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina („Narodne novine“ 7/09 i 112/09). Nadzor za proširenje akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije predviđen je do kraja 2012. godine te bi se pozitivnim ishodom nadzora stekli uvjeti za pokretanje postupka ovlašćivanja Prehrambeno – biotehnološkog laboratorija kao referentnog laboratorija u Republici Hrvatskoj. 
 
Više informacija moguće je dobiti od voditeljice laboratorija Marine Lukić, dipl.ing.preh.tehn. i/ili od voditeljice Panela dr.sc. Karoline Brkić Bubola.