Suradnja sa gospodarstvom i javnim sektorom se na listi prioriteta Instituta nalazi odmah iza njegove temeljne aktivnosti - znanstvene djelatnosti jer su inovacije, nove tehnologije i proizvodi bitni preduvjeti ostvarivanja konkurentskih prednosti i ukupnog gospodarskog rasta.

Razvoj laboratorija i ostale infrastrukture u Institutu provodi se, pored provedbe znanstvenog rada, prvenstveno zbog pružanja usluga praćenja i kontrole kvalitete pojedinih proizvoda, a sve u svrhu kreiranja cjelovitog i funkcionalnog poljoprivredno-prehrambenog sustava u okruženju.

Institut ostvaruje suradnju sa gospodarstvom kroz zajednički razvoj specifičnih tehnologija i novih proizvoda, izradu razvojnih studija, poslovnih planova, gospodarskih i investicijskih programa, specifikacija za zaštitu autohtonih proizvoda i slično.

Referentna lista poslova o suradnji i za potrebe gospodarskog sektora:

 1. Investicijski program „Kupnja i korištenje 16, 6 ha poljoprivrednog i šumskog zemljišta“
 2. Gospodarski program „Korištenje 21, 3 ha poljoprivrednog zemljišta za maslinarsku proizvodnju“
 3. Studija analize poslovanja „Procjena gubitka uroda i dobiti u hidroponskoj proizvodnji rajčice u 2010. godini na gospodarstvu Gardoš (Buje)“
 4. Investicijski program „Izgradnja štale, nabava opreme i osnovnog stada u funkciji intenziviranja i povećanja obujma proizvodnje mlijeka“
 5. Gospodarski program „Korištenje 3, 6 ha poljoprivrednog zemljišta za maslinarsku proizvodnju na gospodarstvu Kosinožić“
 6. Gospodarski program „Korištenje 30, 41 ha poljoprivrednog zemljišta za uzgoj maslina u društvu "Agrolaguna" d.d. Poreč“
 7. Gospodarski program „Korištenje 83, 53 ha poljoprivrednog zemljišta za vinogradarsku proizvodnju u društvu "Agrolaguna" d.d. Poreč“
 8. Investicijski program „Podizanje 16 ha maslinika i nabava poljoprivredne mehanizacije“
 9. Gospodarski program „Korištenje poljoprivrednog zemljišta za maslinarsku proizvodnju“
 10. Investicijski program „Podizanje 3 ha vinograda i nabava vinarske opreme“
 11. Investicijski program „Podizanje maslinika na 53 ha poljoprivrednog i šumskog zemljišta“
 12. Investicijski program „Nabava poljoprivredne mehanizacije i punilice za maslinovo ulje“
 13. Investicijski program „Izgradnja i opremanje vinarskog podruma“
 14. Razvojna studija „Tehnološko-ekonomska analiza uzgoja i prerade dalmatinskog buhača (Chrysanthemum cinerariaefolium Visani)“
 15. Investicijski program „Proširenje i inteziviranje poljoprivredne proizvodnje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u funkciji agroturizma“
 16. Razvojna studija „Razvoj agroturizma u unutrašnjosti Istre“
 17. Investicijski program „Nabavka traktora i pluga rigolera“
 18. Investicijski program „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta za uzgoj i preradu šampinjona“
 19. Investicijski program „Nabava opreme za farmu kokoši nesilica“
 20. Investicijski program „Nabava osnovnog stada od 15 muznih krava
 21. Elaborat stručnog mišljenja za vinovu lozu Sangiovese
 22. Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u dolini Mirne
 23. Provedba i selekcija certificiranja mladog nasada sorte vinove loze - Muškat momijanski
 24. Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu izvornosti vina Muškata momijanskog
 25. Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu izvornosti vina Malvazija iz Brtonigle
 26. Konzultativna suradnja na realizaciji programa zaštita izvornosti vina Vin de Rosa
 27. Istraživanje štetnika bolesti maslina na području Grada Cresa
 28. Suradnja s tvrtkom LALLEMAND Inc. (Canada, Montreal) / Ferment d.o.o. (Hrvatska, Zagreb)na ispitivanju enoloških preparata
 29. Suradnja s tvrtkom AEB S.p.a. (Italia, Brescia) / Ireks aroma d.o.o. ( Hrvatska, Zagreb) na ispitivanju enoloških preparata
 30. Suradnja s tvrtkom Bentoproduct d.o.o. (BiH, Banja Luka) na ispitivanju bentonita za vinarsku proizvodnju
 31. Studija kontrole stanja maslinika (Laguna Novigrad d.d.)
 32. Izrada tehničke specifikacije za zaštitu izvornosti istarskog meda
 33. Studija korištenja zamljišta za maslinatsku proizvodnju (TERRA PRO d.o.o.)
 34. Lovno-gospodarske osnove za; Lovačko društvo "Kamenjarka" Labin, Lovačka udruga "Fazan" Vižinada, Lovačko društvo "Ubaš" Koromačno, Lovačko društvo "Balotin" Vinež, Lovačka udruga "Kolinka" Gračišće, Lovačko društvo "Kamenjarka" Pićan, Udruga lovaca "Srna" Sv.Lovreč, Lovačko društvo "Dubrava" Višnjan, Lovačka udruga "Golub" Tinjan, Lovačko društvo "Zec" Kršan;

Suradnja sa javnim sektorom provodi se kroz znanstvene i stručne poslove kojima je zadata rješavanje određene problematike u svrhu razvoja prostora i društva u cjelini. Djelatnici Instituta sudjeluju u kreiranju i provedbi javnih strukovnih politika na način da se uključuju u rad povjerenstava i odbora čija je zadaća donošenje zakonskih i provedbenih akata te strateških i operativnih programa iz djelokruga poljoprivrede, turizma, održivog korištenja gospodarskog resursa, zaštite okoliša i slično.

Referentna lista poslova o suradnji i za potrebe javnog sektora:

 1. LAG Istočna Istra „Lokalna razvojna strategija do 2014. godine“
 2. LAG Južna Istra „Lokalna razvojna strategija do 2014. godine“
 3. Studija za FAO „Analiza vrijednosnog lanca maslinarskog sektora za regiju Istra i Hrvatsko primorje“
 4. Projekt marketinške pripreme „Razvoja robne marke Istarski mladi krumpir“ podržali su Ministarstvo poljoprivrede i Istarska županija
 5. Projekt revitalizacije i standardizacije proizvodnje vodnjanskog desertnog vina Vine de Rosa financijski podržava Grad Vodnjan i Udruga „Agroturist“
 6. Projekt gospodarske strategije razvoja Općine Kršan
 7. Projekt Marketinške pripreme „Izrade specifikacije maslinovog ulja“ za područje Općine Tar-Vabriga i za tvrtku „Valalta“ d.o.o. Rovinj
 8. Izrada projekta prenamjene poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu za gradove Novigrad i Buzet, te općine Marčana, Bale i Kršan.
 9. Izložbe vina i maslinovog ulja organizirane i financirane od općina Motovun, Gračišće, Sv. Nedelja i Cres, te gradova Rovinj, Novigrad, Raša i Vodnjan.
 10. Program razvoja turizma na području Gacke i grada Otočca (2008.–2018.)
 11. Izrada i dopuna Programa  raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državom vlasništvu na području općine Bale
 12. Izrada „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, Općina Marčana
 13. Izrada plana uređenja, SALADINKA-SV. MARTIN, Grad Poreč
 14. Analiza zadovljstva dionika manifestacijom TeTa Motovun, Grad Motovun
 15. Izrada studije razvoja didaktičkih farmi u Istri, AZRRI
 16. Program razvoja ruralnog turizma na području grada Malog Lošinja, Grad Mali Lošinj
 17. Studija korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Crikvenice, Grad Crikvenica
 18. Studija upravljanja turističkim manifestacijama, Općina Vrsar
 19. Strateški razvonji program Općine Svetvinčenat 2014-2020, Općina Svetvinčenat

 OSNOVNI CJENIK IZRADE INVESTICIJSKIH PROGRAMA