Od 2009. godine Prehrambeno-biotehnološki laboratorij akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), neovisne, neprofitne i nekomercijalne nacionalne akreditacijske ustanove. Obzirom da je akreditacija međunarodno priznati način dokazivanja stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, Potvrda o akreditaciji PBL-a pruža jamstvo korisnicima usluga laboratorija da su rezultati dobiveni metodama iz područja akreditacije laboratorija točni i precizni.

Područje akreditacije Prehrambeno – biotehnološkog laboratorija obuhvaća sve metode ispitivanja maslinovog ulja koje su propisane Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina („Narodne novine“ 7/09 i 112/09)