panel-3Unutar Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija djeluje Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja Instuta za poljoprivredu i turizam. Osim što je metoda senzorske analize maslinovog ulja obuhvaćena ovlaštenjem i akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Panel je na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Narodne novine“ 22/10) od 19. srpnja 2012.g. upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske  a odožujka 2013. godine je ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede kao službeni panel za potrebe službenih kontrola maslinovih ulja na hrvatskom tržištu.

Osnovna zadaća Panela je ispitivanje senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja te donošenje ocjene o njihovoj senzorskoj kvaliteti u skladu s važećim propisima i normama u svrhu:

  • određivanja kategorije ulja prema organoleptičkim svojstvima te određivanje organoleptičkih svojstava koja se mogu navoditi na oznaci prije stavljanja na tržište,
  • provjere sukladnosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda,
  • analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere označenih podataka, za potrebe službene kontrole.

U Panelu Instituta maslinova ulja organoleptički se ocjenjuju prema Metodi međunarodnog vijeća za maslinu (IOC - International Olive Council: Method for the organoleptic assessment of virgin olive oil, COI/T.20/Doc.15) koja je propisana i u Pravilniku o uljima od ploda i komine maslina (NN 7/09). Ocjenjivanje uzorka maslinovih ulja provodi najmanje 8 senzorskih analitičara koji su odabrani i educirani prema Priručniku za odabir, obuku i nadzor kvalificiranih ocjenjivača maslinovog ulja (IOC: Guide for the selection, training and monitoring of skilled virgin olive oil tasters, COI/T.20/Doc.No 14). Trenutačno se Panel sastoji od 17 članova, koji se kontinuirano educiraju u polju senzorskih analiza maslinovih ulja, kvaliteti maslinovih ulja i čimbenicima koji utječu na nju. Voditeljica panela je dr. sc. Karolina Brkić Bubola.

panel-7Panel raspolaže radnim prostorom s 10 kabina za ocjenjivače i svom potrebnom opremom za senzorsku analizu maslinovih ulja koja je u skladu s važećim normama Međunarodnog vijeća za maslinu. Od 2010. g. Panel uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama u organizaciji Bipea-e (Francuska) u kojima se uspoređuje sa drugim panelima na međunarodnoj razini.

 

Panel nudi i uslugu deskriptivne (opisne i bodovne) senzorske analize maslinovih ulja u svrhu karakterizacije proizvoda te potreba izložbi, natjecanja i sličnih manifestacija.

 

panel-4