Znanstvenici i stručnjaci Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija sudjeluju u realizaciji znanstveno-istraživačkih, primijenjenih i razvojnih projekata prvenstveno na području maslinarstva i maslinovog ulja.

Pomoću suvremene opreme u laboratoriju je moguće odrediti, osim parametara obuhvaćenih komercijalnom djelatnosti laboratorija, još i mnoge druge parametre pokazatelje kvalitete i specifičnosti maslinovog ulja (udio ulja u plodu masline, ukupni fenoli, orto-difenoli, indeks gorčine, antioksidacijsku aktivnost, profil spojeva arome, udio pigmenata i dr.).

Prehrambeno-biotehnološki laboratorij nudi izradu znanstveno-stručno-tehničkih elaborata kao podloge za:

  1. stvaranje baze podataka o kemijskom sastavu i senzorskim svojstvima djevičanskih maslinovih ulja autohtonih istarskih sorti;
  2. karakterizaciju u svrhu isticanja dodane vrijednosti maslinovih ulja i diferencijacije proizvoda na tržištu;
  3. marketinšku pripremu;
  4. unaprjeđenje proizvodnje i kvalitete proizvoda,
  5. te inovacije u proizvodnji sa svrhom razvoja novih proizvoda.

Više informacija o laboratoriju moguće je dobiti od voditeljice Prehrambeno – biotehnološkog laboratorija dr.sc. Marine Lukić i/ili od voditeljice Panela dr. sc. Karoline Brkić Bubola dolaskom u Institut, pozivom na telefon ili slanjem e-maila.

Slika10Slika11