Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija
dr. sc. Marina Lukić
Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Tel: +385 52 408 342
e-mail: marina@iptpo.hr

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja
dr. sc. Karolina Brkić Bubola
Znanstveni suradnik
Tel: + 385 52 408 341
e-mail: karolina@iptpo.hr

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij
Zavod za poljoprivredu i prehranu
Institut za poljoprivredu i turizam
Karla Huguesa 8
Tel: + 385 52 408 300 (centrala)
Fax:+ 385 52 431 659