ZAPRIMANJE UZORAKA

Prijemna kancelarija
Živka Kovačić polj. tehn.
 
Najava

Telefon: 052 408 348
e-mail: zivka@iptpo.hr

Primanje stranaka
Ponedjeljak - petak od 8:00 - 15:00

Potrebno je dostaviti:
 
1. Za osnovnu kemijsku analizu (metode M01-M03) najmanje 0,25 l uzorka ulja
2. Za senzorsku analizu, najmanje 0,50 l uzorka ulja
- Napomena: Za potrebe senzorskog ocjenjivanja u svrhu protuanalize, potrebno je dostaviti 1 L uzorka ulja.
3. Za kemijsku i senzorsku analizu istog uzorka, najmanje 0,75 l uzorka ulja
4. Za analizu autentičnosti (metode M04, M06-M14) najmanje 0,5 l uzorka ulja.


Slanje uzoraka poštom